Scholen zijn een product van onze geschiedenis, niet van onderzoek naar hoe kinderen leren

Scholen zijn een product van onze geschiedenis, niet van onderzoek naar hoe kinderen leren, stelt onderzoeksprofessor Peter Gray in een recentelijk artikel.

Onderwijswetgeving wordt in Nederland geïnterpreteerd en toegepast op basis van diezelfde geschiedenis. Dit leidt ertoe dat ons schoolsysteem om historische reden ondertussen haaks staat op de meest recente wetenschappelijke inzichten over hoe kinderen leren.

De consequentie hiervan is dat de aansluiting tussen onderwijs en de (werkende) samenleving groter wordt. En het leidt ertoe dat een groeiende groep kinderen, emotioneel-mentale schade oploopt door schoolbezoek. En dan spreken we nog niet van de macro-economische schade dit met zich meebrengt.

Ouders en kinderen die alternatieven initiëren, worden onder pressie van boetes en gevangenisstraffen gedwongen mee te doen aan een achterhaalde onderwijssysteem. Ondanks de wetenschappelijk onderbouwing van hun initiatieven, de aantoonbare schade die hun kinderen oplopen in regulier onderwijs en de groeiende mismatch tussen de opbrengsten van regulier onderwijs en benodigde kennis, vaardigheden en mindset om succesvol en gelukkig te kunnen zijn in de 21ste eeuw. Het lijkt erop dat de overheid onze kinderen liever gecontroleerd slecht voorbereid op hun (werk)leven met de kans op psychische nevenschade, dan dat zij evidence based experimenten toestaat die haaks staan op hun (recente) historische keuzes.

Aan die idiotie moet een einde komen. Juridisch, politiek en ambtelijk geneuzel alleen omdat men bang is de controle te verliezen, staat de broodnodige innovatie in de weg. Daar waar de overheid schreeuwt om VOC mentaliteit bij de burger, zal ze eerst de hand in eigen boezem moeten steken. Of is hier ook de geschiedenis leidend en worden vernieuwers eerst verguist om met terugwerkende kracht, na een revolutie, postuum in het gelijk te worden gesteld?

Advertenties

We can’t prevent the future from happening

“De signalen van disruptie, grote veranderingen, zijn duidelijker dan ooit. Maar beleidsmakers en vaak ook ondernemers grijpen naar oude hulpmiddelen om het nieuwe kwaad te bestrijden, maar dat lukt gewoon niet meer. Nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe initiatieven en een andere benadering.”

Dit is de aanhef van de nieuwsbrief van Cor Molenaar. Het doet mij denken aan de Engelse spreuk: “We can’t prevent the future from happening”.

Einde betoog 🙂