Opvolgingsproblematiek

Meer dan een derde van de MKB ondernemers in Nederland is 50 jaar of ouder. Een snel groeiend aantal ondernemers gooit de handdoek. Verreweg het grootste gedeelte stopt er gewoon mee en liquideert de business.  Een gedeelte van deze organisaties hebben ook geen toekomst. Echter er worden ook gezonde bedrijven geliquideerd omdat er geen opvolging is. Hier zijn jaarlijks 80.000 (!) banen mee gemoeid, 4 miljard aan omzetderving en 2 miljard aan kapitaalvernietiging. Dit blijkt uit onderzoek van dr. Lex van Teeffelen van Hogeschool Utrecht en Kamer van Koophandel Nederland. Kan dat slimmer?

De overnamemarkt is lastig. Een groeiend aantal ondernemers wil met pensioen. Financiering van overnames is er door de economische crises niet makkelijker op geworden. Voeg daar aan toe dat door technologische ontwikkeling het zelf starten van een bedrijf makkelijker en goedkoper kan dan ooit en dat veel verdienmodellen de toets van de 21ste eeuw niet doorstaan. Zo voltrekt zich stilletjes aan een rampscenario voor babyboom ondernemers die hun pensioen in hun bedrijf hebben zitten. En ook voor de werknemers en de samenleving. Tienduizenden banen staan op het spel. Hoe kunnen we zoveel mogelijk banen en behouden en kapitaaldestructie voorkomen?

Ten eerste stellen we vast dat bedrijven levensvatbaar moeten zijn om voort te bestaan. Bedrijven die niet mee (kunnen) gaan met de snel veranderende buitenwereld, hebben sowieso geen toekomst. Daar ligt voor veel bedrijven de eerste uitdaging.

Wanneer bedrijven gezond en toekomst bestendig zijn, resteert het opvolgingsvraagstuk. Dit artikel in de Volkskrant bericht dat kinderen het bedrijf van hun ouders nauwelijks meer willen overnemen. Daarbij zijn de financieringsmogelijkheden voor een overname of een management buy-out of buy-in ook steeds lastiger. Dit resulteert in een stil pensioendrama voor menig DGA. En een bommetje onder onze toch al niet zo florissante economie.  80.000 banen en 4 miljard aan kapitaaldestructie. Per jaar!

Wanneer bestaande oplossingen niet meer werken is het tijd voor nieuwe. Employee Buy-out is er zo één. Bij een Employee Buy-out continueren de werknemers gezamenlijk het bedrijf. In Engeland en Australië is dat al wat meer gemeengoed. In Nederland ken ik één organisatie waar dit heeft plaatsgevonden: Finext. En wat blijkt? Bedrijven waar medewerkers gezamenlijk eigenaar zijn doen het significant beter dan bedrijven waar het aandeelhouderschap geconcentreerd is bij één of enkele aandeelhouders.  Dat is interessant. Er worden in één klap drie problemen opgelost: een pensioenprobleem van de uittredende DGA en het continuïteitsprobleem van het bedrijf en haar medewerkers. En doordat het resultaat toeneemt is er afloscapaciteit. Zodat (gedeeltelijke) financiering mogelijk is. Dat zijn drie vliegen in één klap. DGA blij, werknemers blij en samenleving blij.

Meer weten over Employee Buy-out? Neem gerust contact op.

Edwin de Bree
GROEI-Coöperatie

Advertenties