Do It Yourself: samen voor ons eigen

“Innovation of formal education is difficult because it’s build to preserve the past” hoorde ik  Anya Kamenetz zeggen in een interview met Education Futures. Raker dan raak dacht ik gelijk. Denk maar even aan de zeilbroertjes en de andere 16.000 thuiszitters. En dat geldt niet alleen voor het onderwijs. Bestaande instituties raken aan het eind van hun levenscyclus. Hiervan zijn voorbeelden te over te vinden.  De vakbeweging is op zoek naar een nieuw bestaansrecht met bijpassende organisatie en de kredietunie, een aantal gearriveerde ondernemers, nemen de functie van banken over bij het financieren van het MKB.

In een snel veranderende omgeving is innovatie een must. Ik vertrek graag vanuit de definitie van John Moravec: “Innovatie is (nieuwe) waarde creëren met kennis”.  In het bovengenoemde interview legt Kamenetz haar vinger op de zere plek: bestaande instituties zijn gebouwd om het verleden te behouden.  “De oude wegen lopen dood, nieuwe wegen zijn nog ongeplaveid. Wie op zoek is naar een nieuwe charismatische roerganger, gaat voorbij aan de stille revolutie die gaande is; de burger vormt in toenemende mate zijn eigen regering”[1].  Ofwel de katalysator voor de nieuwe oplossingen zijn wij! Welkom in de Do It Yourself samenleving.

Ontevreden met het hedendaagse onderwijs? Start zelf een school. Meerdere ouders gingen je voor. Voorbeelden vind je hier: http://www.democratischescholen.nl/index.php/PDS/AangeslotenScholen

Onvrede met hoe banken functioneren? Start zelf een bank. Je bent niet de eerste: De kredietunie http://www.kredietunienederland.nl/  van voor en door ondernemers opgerichte unie voor het financieren van MKB bedrijven. Of anders http://fairbanking.nl/  dat een alternatief banksysteem aanbiedt voorbij rente en inflatie, zodat geld weer haar initiële functie als ruilmiddel heeft.

Boos over de oneerlijke verdeling van geld in de wereld? Groei BV is opgericht om organisaties te begeleiden in een employee buyout. Medewerkers nemen gezamenlijk de organisatie over. Zo krijgen organisaties en werkgelegenheid een duurzame toekomst, wordt geld en macht gedecentraliseerd en wordt de kloof tussen kapitaal en arbeid definitief overbrugt.

Verbolgen over de oneerlijke behandeling van (koffie)boeren in Afrika?  Nederlandse ondernemers startten een eigen koffiemerk http://www.medellinsecret.nl/

Maak je je zorgen over het aanbod aan eten en drinken in de supermarkt? Je raadt het al: Start zelf een supermarkt. Deze mensen gingen je voor: http://www.thepeoplessupermarket.org/

Moet het anders met energie: http://www.zoncollectief.nl/uitleg

Zorg moet anders? www.buurtzorg.nl

Kantoorartikelen milieuvriendelijker? Een thuisvrouw / onderneemster startte www.groenekantoorartikelen.nl

Enzovoort…

Zo maar een greep uit allerlei initiatieven die mensen zijn gestart die op enig moment vonden dat het anders kon of moest. Gezien de voorhanden zijnde technologieën, communicatie- en samenwerkingsfaciliteiten (www.seats2meet.com)  zijn de mogelijkheden eindeloos. Onthoud dit, elke keer als je de behoefte hebt om te klagen:  vernieuwing gaat niet komen vanuit bestaande instituties. Deze zijn gebouwd om het verleden te behouden. Do It Yourself (DIY) is het motto van de 21ste eeuw. DIY in gelegenheidscollectieven. ‘Samen voor ons eigen’ sprak een illuster Haags duo al jaren geleden. Samen voor ons eigen betekent stoppen met slachtoffer te zijn van de huidige situatie en de handen uit de mouwen te steken om een nieuwe te bouwen. Samen voor ons eigen betekent niet klagen over de crises, maar slimme collectieven bouwen op basis van wat er wel is en kan. De politiek spiegelt ons voor dat we uit de crises groeien. Ik geloof daar geen bal van. Oneindige groei bestaat niet. De natuurlijke bronnen raken uitgeput. Ik geloof dat we ons uit de crises innoveren. Dat we slimmere oplossingen vinden om met minder meer te bereiken. Dat er een nieuwe balans ontstaat tussen welvaart en welzijn. En je raadt het al, als je dat ook wilt: Do It Yourself, samen voor je eigen, laat de rest de rambam krijgen

 

 


[1] Trendrede 2013

Advertenties