Uitblinken in middelmatigheid

Even met de deur in huis vallen:

Hoe komt het dat we ons dagelijks  keihard inzetten om uit te blinken in middelmatigheid? Met een eenzijdige focus op efficiency? Daarmee focussen we ons op de dingen goed doen. Zonder ons af te vragen of we wel de goeie dingen doen. Neem het onderwijs. Ik lees net op nu.nl over het proefschrift van arbeidspsycholoog Rutger Kappe http://bit.ly/tCqfA1. Daaruit blijkt dat motivatie de belangrijkste factor is voor studiesucces. Terwijl onderwijs meer en meer  rond extrinsieke motivativatoren is georganiseerd. Uitblinken in excelleren? stop met de dingen goed doen en ga de goede dingen doen.

Edwin de Bree

Advertenties

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.